_________________________________________________________________________________________________________________

NEXT

photos © 2012 Sait Akkirman, 11/02/2012, Rodney Wilson - "Mo's Kitchen: An anthropology of the kitchen" at The Depot.

click here to send e-mail to artsdiary | © 2011-12 Sait Akkirman

|

a12020584e

USE OF ARTSDIARY PHOTOS

artsdiary.co.nz TM

+ MENU