artsdiary.co.nz TM


USE OF ARTSDIARY PHOTOS

 

© 2017 Sait Akkirman, including all photographs.

Sanderson Contemporary o Ray Haydon | Shintara & Yoshika Nakahara | Brendan McGorry

- 02/05/2017.

m3
a17050001
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14

o Ray Haydon - stainless steel, and timber veneer on carbon fibre sculptures.
o Shintara Nakahara
- acrylic on canvas.
o Yoshika Nakahara
- ink on card and ink on paper.
o Brendan McGorry
- arcrylic and charcoal on linen.